Matematisk optimering för leveransplanering av sockerbetor

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
Göransson, Viktor
Nilsson, Oscar
Torstensson, Elias
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Kandidatarbetet tar fram en matematisk modell som beskriver schemat för en lastare, vars uppdrag är att lasta sockerbetor till lastbilar som transporterar dem till ett sockerbruk. Modellen formuleras som ett linjärt blandat heltalsprogram från en beskrivning av verksamheten. Numerisk lösning av modellen sker via en implementation i lösaren CPLEX. Modellen verifieras genom att skapa fyra stycken delproblem som löses analytiskt och numeriskt där svaren jämförs. Avslutningsvis diskuteras modellens lösning och tidskomplexitet inklusive lösningstid sett till de modelleringsval och parameterval som gjorts.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Integer programming, linear programming, mathematical modelling, optimization, scheduling
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index