CFD-modelling of Chalmers 100 kW Oxy-fuel Unit - Investigation of Swirling air and oxy-fuel flames

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2009
Författare
Bäckström, Daniel
Jilvero, Henrik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Energi , Termisk energiteknik , Energy , Thermal energy engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index