Feasibility tudy of low voltage DC house and compatible home appliance design

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
Amin, Mohammad
Arafat, Yasir
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elkraftteknik , Electric power engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index