Turning Waste into Product Design - Rethinking Polyurethane Foam Waste as a Resource

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2013
Författare
Niskanen, Kim
Wallsten, Sofia
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion, Hållbar utveckling, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Maskinteknik, Production, Sustainable Development, Innovation & Entrepreneurship, Mechanical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material