Turning Waste into Product Design - Rethinking Polyurethane Foam Waste as a Resource

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Maskinteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2013
Författare
Niskanen, Kim
Wallsten, Sofia
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Hållbar utveckling , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Maskinteknik , Production , Sustainable Development , Innovation & Entrepreneurship , Mechanical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index