Critical equipment classification and cost reduction within professional maintenance

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Production engineering (MPPEN), MSc
Publicerad
2011
Författare
Börjesson, Alexander
Svensson, Adam
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Övrig annan teknik , Production , Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index