Konceptuell design av bro längs nya riksväg 40 - -Utredning och fördimensionering av bro över Karlnäs industriområde

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Samhällsbyggnadsteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2013
Författare
Andersson, Martin
Forsgran, Johan
Sandberg, Linda
Andersson, Thomas
Petersson, Per
Åsheden, Erik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index