Analysis of Sonar & Underwater Camera Images

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
Andersson, Emil
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
The thesis is researching the possibilities to use filters and advanced algorithms on sonar and underwater camera images. Can filters used for normal images be as helpful on underwater images; and is it possible to use these filters on sonar images that represent sound reflection instead of light reflections? Besides the normal filters (image enhancements) a parallel research on pattern matching algorithms will take place. This topic is just recently started to being used in surveillance applications; the implementations and algorithms are advanced. The research will find out if these algorithms are efficient enough to run in real-time and at the same time delivery useful data to the user. As a part of this thesis, software for underwater inspections will be develop for the Australian Custom Service. This will in the most parts give extra good occasions where filters and algorithms can be tested in real situations and/or on material from real inspections. Detta examensarbete ska forska kring om filter och avancerade algoritmer kan med lyckat resultat köras på sonar och undervattenkamera bilder. Kan förbättringsfilter använda på konventionella bilder även användas på bilder från undervattenskameror; och är det möjligt att använda dessa filter på bilder återgivna från en sonar som visualiserar ljudreflektioner istället för ljusreflektioner? Vid sida om de vanliga filtren (förbättringsfiltren) ska forskning gällande mer avancerade mönster letande algoritmer göras. Detta område har de senaste åren börjat utvecklas för övervakningssektorn; implementationerna och algoritmerna för detta är mycket komplexa. Forskningen utreda om dessa algoritmer är effektiva nog att köras i realtid samtidigt som de levererar hjälpsam information till användaren. Som en del I projektet ska mjukvaran för inspelning av undervattens-inspektioner utvecklas för den Australiensiska Tullen. Detta kommer ge goda möjligheter för att testa filter och algoritmer i verkliga situationer och/eller på material inspelade under riktiga inspektioner.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Datorteknik , Computer Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index