LARS - Gestaltning och konstruktion av en robot inspirerad av TARS från filmen Interstellar

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Automation och mekatronik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2018
Författare
Crnic, Lejla
Hafström, Sebastian
Johansson, Simon
Olsson, Daniel
Säterskog, Erik
Winblad, Hanna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektroteknik och elektronik , Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index