Semi-supervised learning applied on instance segmentation of cell-images

Typ
Examensarbete för masterexamen
Program
Publicerad
2021
Författare
Lagerstedt, Fredrik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index