Zeitz MOCAA, översiktsmodell

Typ
Program
Publicerad
2022-09
Författare
Modellbyggare
Stenered, Aida
Janson, Ludvig
Mases, Vilma
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Byggnaden ligger i Kapstadens historiska arbetshamn, med utsikt över Atlanten. Den stod färdig 1924 (arkitekt n/n) och användes för att förvara stora mängder spannmål från hela landet, men även andra delar av södra Afrika. Spannmålet fraktades till Kapstaden och förvarades I silosarna för att sedan fraktas vidare med båt. Byggnaden fungerade på detta sätt fram till 1995, därefter upphörde verksamheten. Byggnaden är och har alltid varit ett landmärke från både hav och land, 57 meter högt, samt utgör en historisk symbol för industrihamnen och vad spannmålet har betytt för den sydafrikanska ekonomin. Zeitz Museum of Contemporary African Art (Zeitz MOCAA) öppnade den 22 september 2017 och vid öppning blev det världens största museum tillägnat nutida konst från den afrikanska kontinenten och afrikanska konstnärer bosatta världen över. Ombyggnationen både önskades och finansierades I ett partnerskap mellan V&A Waterfront och Jochen Zeitz (Zeitz Foundation) med intentionen att vara en non-profit offentlig kulturell institution. Arkitektstudion som vann uppdraget heter Heatherwick Studio, och är baserad I London. Thomas Heatherwick var den huvudarkitekt som 2012 gav projektförslaget för ombyggnationen, en ombyggnation som kostat 500 000 000 RAND (ca 370 miljoner SEK).
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Thomas Heatherwick (ombyggnad, 2013-2017)
Geografisk plats
Kapstaden, Sydafrika
Byggnad (typ)
Offentlig byggnad
Byggår
1921-1924 (ombyggnad 2013-2017)
Modelltyp
Översikt
Skala
1:750
Teknik / material
Gjuten betong och gips
Index
2022-13A