Vierendeelbalk

Typ
Program
Publicerad
1964
Författare
Modellbyggare
Eklund, Barbro
Esselius, Lars
Walldén, Bo
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Den belgiske konstruktören Vierendeel införde metoden att svetsa samman järnplåtar till ramverksbalkar med förstyvade hörn. Modellen illustrear nödvändigheten av styva hörn, för att balken som helhet skall vara styv. Se modell 216.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index
1964-10
Samling