Användargränssnittsdesign på medicinsk robot. Pintrace behandlat enligt Human Factors Engineering

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2005
Författare
Nilsson, Villiam
Åman, Mikael
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Teknisk mekanik , Applied Mechanics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index