Method development and analysis of tensile stresses in windscreens

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Applied mechanics (MPAME), MSc
Publicerad
2018
Författare
Vasudeva Murthy, Karthik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Maskinteknik , Production , Innovation & Entrepreneurship , Mechanical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index