Leva Verka

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
Sandahl, Jennie
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Vilka miljöer är hållbara och robusta? De vi vill vistas i, får en koppling till och som känns som våra egna. Det är miljöer tar vi hand om och de håller även därför länge. Det är det Projektet ”våra gröna rum” tar avstamp i. Det och att skapa något som passar till området runt om kring, den lilla skalan med mycket grönska och hus i park miljö, samt villorna som finns i områden. I den mindre skalan har vi större möjlighet att få en koppling till de platser vi har runt om kring oss. Vid platsen finns också kyrkby torg (3) som är trevligt, men lite blockerat från hjalmar branting idag, Ett torg som fler kan upptäcka.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index