En bro över Karlsnäsindustriområde

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Samhällsbyggnadsteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2015
Författare
Henriksson, Angelica
Holmqvist, Carl
Jacobsson, Emma
Wallertz, David
Engberg, Michael
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index