Design av en snake-like robot

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Automation och mekatronik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2014
Författare
Hammarsten, Markus
Kalander, Anneli
Karlsson, Erik
Karlsson, Marcus
Olsson, Henrik
Strandberg, Patric
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektroteknik och elektronik , Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index