Jämförelse mellan DAGVL-DIFF, EXTRAN och S11S vid simulering av ledningssystem

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
1985
Författare
Isaksson, Stefan
Toremark, Peter
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Vattenteknik , Water Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index