Guidelines and Design Strategies for Improved Product Recyclability - How to Increase the Recyclability of Consumer Electronics and Domestic Appliances through Product Design

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Industrial ecology (MPTSE), MSc
Publicerad
2012
Författare
Hultgren, Natalie
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Övrig teknisk fysik , Hållbar utveckling , Produktion , Other engineering physics , Sustainable Development , Production
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index