Motorvägsbro över väg 1820 - – Projektering och dimensionering av ett brokoncept

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Samhällsbyggnadsteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2013
Författare
Alexandersson, Elin
Andersson, Jonatan
Göransson, Anna
Svantesson, Gustav
Söderström, Sofia
Wesley, David
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index