Design av ett verktyg för momentåtdragning som kan användas av både människor och robotar

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Maskinteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2017
Författare
Björkdahl, Staffan
Persson, Daniel
Östblom, Johan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektroteknik och elektronik , Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index