Determination of heat transfer coefficient to tube submerged in bubbling fluidized bed reactor

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Sustainable energy systems (MPSES), MSc
Publicerad
2018
Författare
Öhrby, Lovisa
Sköldberg, Viktor
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Energi , Hållbar utveckling , Energiteknik , Energy , Sustainable Development , Energy Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index