Secure XML file sharing in a JXTA P2P network for inter-organizational industrial collaboration

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2005
Författare
Mustafa, Muhammed
Wigren, Peter
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Miljöteknik , Environmental engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index