Embedded Wirelessly Maintained RFID Card Entry System

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
Högrud, Mikael
Riisberg-Jensen, Johan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
This thesis details the development of the new hardware and firmware of a next-generation door-entry system for a Swedish company named Decta AB. The developed system employs MiFare Radio-Frequency-IDentification (RFID) tags as keys, and uses ZigBee wireless communication for maintenance operations, such as granting or revoking user access etc. The solution is battery operated, and is required to have an expected operating time in excess of two years, using two Alkaline AA-cells (LR6). The system features on-board memory used to store user-access permissions, time schedules, and log data, as well as an elaborate self-managing sorting algorithm, designed to provide fast user lookup, be power-efficient, and let the list remain searchable even during sorting and defragmentation operations. In order to meet the demanding battery operating-time requirement, an infrared optical proximity detector was implemented in order to detect users, thereby allowing the system to sleep for extended periods of time. Thanks to the system’s small size, low cost, and the combination of attractive main features, it seems reasonable to assume that it offers an edge on the otherwise highly competitive market for door entry systems. Den här avhandlingen beskriver utvecklingen av ny hård- och mjukvara för ett nästa-generations dörrlåssystem, framtaget för ett svenskt bolag vid namn Decta AB. Det framtagna systemet använder MiFare Radio Frequency IDentification (RFID) taggar som nycklar, och använder sig av ZigBee trådlös kommunikation för att möjliggöra underhållsarbete som t ex att bevilja eller neka åtkomst för användare av systemet. Lösningen är batteridriven och specificerad till att ha en förväntad drifttid på som minst två år vid strömförsörjning via två vanliga alkaliska LR6-celler (AA). Systemet är utrustat med inbyggt minne som används för att spara åtkomst-rättigheter, tidsscheman och logg-data. Tillika är systemet även utrustat med en innovativ själv-skötande listsorterings-algoritm, ämnad att hitta användare snabbt, vara energieffektiv, samt låta listan förbli sökbar även under sorterings- och defragmenterings-operationer. För att möta de tuffa kraven gällande drifttid vid batteriförsörjning så infogades en infraröd optisk detektor till designen, varvid systemet tilläts att sova under längre tidsperioder än annars. Tack vare systemets nätta storlek, låga kostnad och kombinationen av åtråvärda egenskaper, så verkar det rimligt att anta att det erbjuder vissa fördelar gentemot andra produkter på den annars väldigt konkurrens-utsatta marknaden för dörrlåssystem.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Datorteknik , Computer Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index