Development of model tumor in vitro using bacteraial nanocellulose

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Calore, Andrea Roberto
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemi , Chemical Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index