T(r)ågbro på Roslagsbanan - Förstudie och preliminär dimensionering av järnvägsbro över Ullna Kvarnväg

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2019
Författare
HÄRNBORG, CHRISTOFFER
ZHENG, LITONG
MILESSON, JENS
NILSSON, GUSTAV
SVÄRD, MARCUS
ÖHMAN, RASMUS
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index