Byn Sot Noi

Typ
Program
Publicerad
1966
Författare
Modellbyggare
Aneljung, Börje
Jacobsson, Margareta
Jansson, Bo
Svensson, Marianne
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar byn Sot Noi i det övre lametområdet i norra Laos, som den såg ut i slutet av 1930-talet. Landet är bergigt med djungelvegetation och med monsunklimat. Invånarna odlar ris på svedjor, som återväxer i 12-15 år, och lever i övrigt på jakt, fiske och samlande av vilda växter. Byn är belägen på en bergskam i närheten av ett vattendrag, fritt från dimman och malariamyggorna i dalgångarna. Byn består av 38 hushåll. Bostadshusen ligger med sina verandor vända mot bygatan och mitt i byn ligger torget med byhus och övernattningshus. I byns utkanter ligger lador och inhägnade trädgårdar för grönsaks- och fruktodling.En karavanväg genom djungeln passerar förbi byn och har bidragit till att en del yngre män har flyttat bort. Hushållen är därför relativt små och antalet hushåll i gengäld stort i förhållande till andra lametbyar. Bysammanhållningen är allmänt sett svag och vid konflikter mellan hushåll är en delning och utflyttning av byn vanlig.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Lametområdet, norra Laos
The Lamet district, Nothern Laos
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:500
Teknik / material
Index
1966-02A
Samling