Wall House, detalj

Typ
Program
Publicerad
2023-09-28
Författare
Modellbyggare
Stålebring Bergh, Ally
Solberg, Elliot
Ohlsson, Viktoria
Skärbo, Emilia
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Wall House uppseendeväckande yttre och användandet av innovativa lösningar har genererat stor uppmärksamhet för Kundoos arkitektur. Hennes arbete utmanar idén om att industriella material och tekniker är vägen till bättre bostäder. Kundoo förespråkade vikten av att värna om de lokala hantverkarna och att skapa möjligheter där de lokala materialen samt arbetskraften utnyttjas till dess fulla potential. Visionen som Kundoo hade gällande hantverk och tekniker resulterade i ett flertal iögonfallande lösningar. Det 25 mm tunna Achal-teglet som producerades lokalt i området fick komma att prägla stora delar av byggnadens uttryck. Kundoo utvecklade även en av de främst utmärkande detaljerna på byggnaden, ett valv av terracottarör. Anledningen var att hon ville utnyttja kunskaperna och arbetskraften hos de lokala hantverkarna. Balansgången mellan det gamla handgjorda och det nya maskintillverkade var något som Kundoo undersökte i projektet. Bevarandet av de gamla traditionella byggnadsteknikerna och hantverken var viktigt och hon ville experimentera med det pragmatiska. Kundoos filosofi framhävs tydligt i detta projekt.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
teknik , hantverk , tegel , valv , Anupama Kundoo , Auroville , Wall House , Indien , technic , handicraft , brick , arch , India
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Anupama Kundoo, Anupama Kundoo
Geografisk plats
Auroville, Indien
Byggnad (typ)
Bostad
Byggår
(1997-) 2000
Modelltyp
Detalj
Skala
1:5
Teknik / material
MDF, Lind-trä
Index
2023-13E