Antibacterial Effect of Amphiphilic Hydrogels with Covalently Attached Antimicrobial Peptides

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2018
Författare
Blomstrand, Edvin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemi , Chemical Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index