Konstruktion av 600 W 24/300 V dc/dc-omvandlare för batteriuppbackning

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2005
Författare
Karlsson, Christian
Rinnemo, Henrik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Följande rapport beskriver konstruktionen av en DC/DC-omvandlare 24 till 300V, 600W. Omvandlaren har beställts av företaget DAAB för att integreras som en del av en batteriuppbackning till portstyrning. Som omvandlartopologi användes push-pull-omvandlare med strömreglering och styrkrets för systemet är TI:s ucc3806. En fungerande prototyp har konstruerats som klarar de uppställda kraven. Verkningsgraden uppmättes till 80-90%, vilket säkerligen kan förbättras till nästa prototyp.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elkraftteknik , Electric power engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index