Niashus

Typ
Program
Publicerad
1958
Författare
Modellbyggare
Månsson, Finn
Sterner, Sonja
Winqvist, Doris
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Nias är ett jordbruksfolk. Byarna är ordnade med hyddorna hierarkiskt placerade utefter en centralaxel med hövdingens hus i fonden. Modellen visar stommen till ett hövdingehus, som är större och mer omsorgsfullt byggt än de övriga husen. Från kortsidan leder en brygga mot husets mitt. Stommen består av stolpar och bjälkar i ett komplicerat fackverkssystem. Ett typiskt konstruktivt element är de V-formade stöden i underrede och entréfasad.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Indonesien
Indonesia
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:20
Teknik / material
Index
1958-07
Samling