The design and implementation of polyphase filter bank spectrometer on FPGA

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2006
Författare
Liu, Minghui
Wen, Lin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektroteknik och elektronik , Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index