Processing solutions for high-performance in combination with specific radar algorithms

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
Strid, Christian K.M.
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Radars today set high demands on underlying computers that perform signal processing. There are different ways of handling these requirements with varying combinations of hardware and software, some specialised for one or a few specific tasks while others are capable of more general types of tasks. The processing board which handles high-resolution radar today within some of Saab’s radar products has become a subject for upgrade and new solutions are being investigated to replace present platform. This thesis aims to evaluate new processing solutions for future upgrades, solutions capable of handling increasing workload and new functionality. Results indicate that the latest of Intel’s processor architectures are more than capable of handling the required workload for relevant radar systems, without any changes to the high-resolution algorithms and only small changes to software architecture. Sammanfattning Dagens radarprodukter ställer höga krav på underliggande datorer som utför signalbehandling. Det finns olika sätt att hantera dessa krav med varierande kombinationer av hårdvara och mjukvara, vissa specialiserade för en eller några specifika uppgifter medan andra är kapabla att hantera mer generella uppgifter. Processor korten som idag exekverar hög-upplösnings radar inom några av Saab’s radar produkter ska uppgraderas och nya lösningar undersöks för att ersätta nuvarande plattform. Detta examensarbete syftar till att undersöka och evaluera nya processor lösningar för framtida uppgraderingar, lösningar som klarar av ökande arbetslast och ny funktionalitet. Resultaten från detta projekt indikerar att Intel’s senaste processor arkitekturen är mer en kapabla till att hantera den krävda arbetslasten för relevanta radar system, detta utan några förändringar av algoritmer och endast små förändringar av mjukvaru-arkitekturen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Datorteknik , Computer Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index