Louvre Pyramid, översikt entré

Typ
Program
Publicerad
2023-09-28
Författare
Modellbyggare
Sundén Karlsson, Vilma
Skoglund, Lisa
Vessby Andersson, Pauline
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Louvren (Palais de Louvre) var under 1980-talet ett konstmuseum i världsklass som hade konst från hela världen. I och med bristerna med utrymme behövdes museumet expanderas. Den nya tillbyggnaden skulle nu lösa tre syften: en stor entré till besökarna, plats för konst och besökare, samt dagsljus till dem underjordiska rummen. Här bestämde sig arkitekten Pei att lösningen skulle bli en ny entré mitt på innergården i Cour Napoléon, formad som en pyramid. Syftet med att pyramiden skulle bli i just glas var för att inte skymma de historiska byggnaderna i bakgrunden och för att släppa igenom ljus. Pyramiden färdigställdes 1988 och omges också av tre mindre glaspyramider. Mycket kritik växte fram i det moderna förslaget. Många ansåg att pyramiden skulle äventyra de befintliga historiska byggnaderna för mycket och att kontrasten skulle bli för stor. Idag är pyramiden ett ikoniskt landmärke för Paris. Denna översiktsmodell av Louvrepyramiden återger entréplanets relation till det nedre planet, samt pyramiden ovanför. I modellen gestaltas även rörelsen i trapporna mellan planen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
IM Pei , Le Louvre , Louvre Pyramid , Louvren
Citation
Arkitekt (konstruktör)
I.M. Pei
Geografisk plats
Paris, Frankrike
Byggnad (typ)
Offentlig byggnad
Byggår
1989
Modelltyp
Översikt
Skala
1:100
Teknik / material
Plexiglas, Plywood, Ståltråd
Index
2023-12B
Samling