Techno-economic design of EV powertrain based on customer perspective

Typ
Examensarbete för masterexamen
Program
Publicerad
2020
Författare
Godi, Malatesh Tippanna
Vishwanath, Dishanth Sollapura
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index