Machine learning for detection of epileptic seizures

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2015
Författare
Czarnecki, Madeleine
Gustafsson, Niclas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektroteknik och elektronik, Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material