Analysis of evaluation methods for attitudes and comfort experience of new seat-belt concepts for the rear seat in cars

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Teknisk design 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2013
Författare
Hansson, Ida
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Annan teknik , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Produktion , Other Engineering and Technologies , Innovation & Entrepreneurship , Production
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index