Evolved ecosystems - A simulation of an emerging complex adaptive system

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2017
Författare
Johansson, Joakim
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Hållbar utveckling, Annan naturvetenskap, Sustainable Development, Other Natural Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material