Enkel hantering av källsorterat hushållsavfall. Ett innovativt källsorteringssystem för hemmet

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2009
Författare
Cargill-Ek, Jana
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Övrig annan teknik , Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index