Inverkan av vattenverksslam på Ryaverkets reningsprocess

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2015
Författare
Klint, Filip
Tunander, Elin
Udd, Tove
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures, Grundläggande vetenskaper, Hållbar utveckling, Vattenteknik, Building Futures, Basic Sciences, Sustainable Development, Water Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material