Visualization manager for production data

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2009
Författare
Ivarsson, Martin P
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
This master thesis report describes the work with evaluating and designing how a visualization manager for production data should be built and also the work of implementing a prototype of the product fabricated for Binar Elektronik, Trollhättan. The most important requirement when starting this project was to evaluate and research the product area and context where the visualization manager will work. To create a, in as high degree as possible, a web based prototype application with the technology within some framework was also stated as an important requirement. The result is a visualization manager that can present production data or equivalent at LCD displays(regular large TV/computer displays) and LED displays(displays built up by LED diodes that can be switched on or off in a single color). Everything is administrated by a web portal, where displays, groups of displays and production areas can be administrated. All data that are presented is collected from a database where different kind of data sources(production units etc.) insert their data. Two different subsystems have been created to serve the two displays types; LCD and LED. Code reuse and the same architectural approach have been used where possible in the development of the subsystems. Due to the fact that the LCD display shows, dynamically by the system generated, web pages and the LED displays show text strings pushed to the display and other hardware related aspects, it have been some major differences in implementation between the two systems. Microsoft .NET was evaluated as the best development environment for this project and its concepts and tools have been used frequently during the implementation of the visualization manager. -------------------------------------------------------------------------- Sammanfattning // Den här exjobbsrapporten beskriver arbetet med att evaluera och designa hur en visualiseringsmanager för produktionsdata bör byggas samt arbetet med implementeringen av en produktprototyp framtagen för Binar Elektronik, Trollhättan. Det viktigaste kravet när arbetet med examensarbetet startade var att evaluera och undersöka produktområdet och sammanhanget som en visualiseringsmanager kommer att jobba i. Att skapa en, i så stor grad, webbaserad prototypapplikation med den senaste teknologin inom något ramverk var också viktiga krav. Resultatet är en visualiseringsmanager som kan presentera produktionsdata eller liknande på LCDdisplayer( stora TV/data-displayer) och LED-displayer(displayer uppbyggda av LED-dioder som kan sättas på eller av i en färg). Allting är administrerat av en webbportal där displayer, grupper av displayer samt produktionsområden kan administreras. All data som presenteras hämtas från en databas till vilken olika datakällor(produktionsenheter etc.) skickar in data. Två olika delsystem har utvecklats för att kunna använda de två önskade displaytyper, LCD och LED. Återanvändning av kod och nyttjande av samma arkitektur har gjorts där det varit möjligt vid utvecklingen av de två delsystem. På grund av att LCD-displayer visar, av systemet dynamiskt genererade, webbsidor och att LED-displayer visar textsträngar som trycks till display samt andra hårdvaru relaterade aspekter finns det några betydande skillnader i implementationen av systemen. Microsoft .NET ansågs som den bästa utvecklingsmiljön för det här projektet och dess koncept och verktyg har använts mycket under implementeringen av visualiseringsmanagern.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Programvaruteknik , Software Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index