Tekno-ekonomisk utvärdering av solceller på elektrifierade fordon

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2022
Författare
Alfgården, Hugo
Andersson, Isabell
Bratt, Felix
Brännman, Martin
Einarsson, Ulrika
Karlsson, Kevin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index