Lågpassfilter för supreledande mikrovågsresonatorer

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2017
Författare
EDENBORG, PHILIP
HULTQUIST, LINA
SJÖSTEDT, MATTIAS
WINTHER, JOHAN
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Vi hypotiserar att kommersiella bandpassfilter släpper igenom fotoner över supraledande aluminiums bandgapsfrekvens 88 GHz som orsakar förluster i supraledande mikrovågsresonatorer. Vi tillverkade distribuerade lågpassfilter för att öka interna kvalitetsfaktorn Qi för resonatorerna. Filtrens frilagda ledare var av varierande längd och omgavs av Stycast. Mätningar utfördes med och utan filter, vilket sedan anpassades till en modell för att erhålla värden på Qi. Mätningarna påvisade att våra filter i vissa fall bidrog till en ökning av Qi, maximalt 46%. Vi drar slutsatsen att våra filter, efter ytterligare vidareutveckling, kan bli en viktig komponent för att reducera förluster om resonatorerna av aluminium begränsas av kvasipartiklar.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Supraledning , Elektronik , Informations- och kommunikationsteknik , Nanovetenskap och nanoteknik , Superconductivity , Electronics , Information & Communication Technology , Nanoscience & Nanotechnology
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index