Defining Storage Levels - Development of Storage Solutions and Definitions of Storage Levels in Construction Machines

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Product development (MPPDE), MSc
Publicerad
2016
Författare
Fall, Caroline
Rintamäki, Julia Kastehelmi
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Maskinteknik , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Produktion , Mechanical Engineering , Innovation & Entrepreneurship , Production
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index