Motorvägsbro över ån Ätran i Ulricehamn - Konceptuell design och dimensionering av brokoncept

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Samhällsbyggnadsteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2014
Författare
Olander, Stefan
Severinsson, Svante
Olsson, Martin
Terner, Lina
Valentin, Olle
Bozic, Filip
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index