Transforming customer needs to technical requirements - Study of a new product development case at Volvo Car Group

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2014
Författare
Andersson, Eva
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Annan teknik, Production, Innovation & Entrepreneurship, Other Engineering and Technologies
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material