Dynamic Protocol Analysis Tool for Trains

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
Gustafsson, Rickard
Högklint, Jimmie
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Bombardier is in the process of developing a new solution for controlling trains which act autonomously. The central unit, Train Control Center(TCC), controls the vehicles via TCP/IP. When developing such as system a great amount of time has to be reserved for testing the product. When testing the vehicle software the TCC is unfit to perform and repeat desired test cases. A TCC simulator, TCCSim, was developed instead. The simulator will also be helpful in the beginning of the development phase were nothing to test against exists. TCCSim is able to dynamically define messages which can be composed and sent to the vehicle as well as inject faults into the messages. The vehicle response is logged and can be analysed. Test cases are easily reperformed with the ability to script the behaviour of TCCSim. Bombardier är i utvecklingsfasen av en ny lösning för att kontrollera tåg som agerar autonomt. Den centrala enheten, Train Control Center(TCC), kontrollerar fordonen via TCP/IP. När ett sådant system utvecklas måste mycket tid läggas på att testa systemet. När tester gällande mjukvaran i fordonen utförs lämpar sig inte TCC att utföra dessa och återskapa testfallen. Istället utvecklades en TCC-simulator, TCCSim. Simulatorn är även praktisk i början av utvecklingsfasen då det inte existerar någonting annat att testa mot. TCCSim är kapabel att dynamiskt definiera meddelanden som kan bli sammansatta och skickade till fordornet. I meddelandena kan även fel injiceras. Fordornets svar loggas och kan bli analyserat. Testfall är lätta att återskapa med möjligheten att skripta TCCSims beteende.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Information Technology , Informationsteknik
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index