Olika transformatorkopplingars lämplighet som uppsamlingsstation för vindkraftsgrupper

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2009
Författare
Abdollahpour, Saied
Karlsson, Pär
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Syftet med den här rapporten är att utreda vilken kopplingsart som bäst passar till en uppsamlingstransformator avsedd för vindkraftparker. Rapporten är ett första steg på vägen för att ta fram en standardtransformator åt Vattenfall Eldistribution för just den här typen av användningsområde. De kopplingar som undersöks är YNyn, YNd och Dyn. Utöver detta kommer även jordningsutrustning delvis behandlas. För att utröna vilken som är den bästa lösningen har kopplingarna bedömts efter kriterierna; förluster, kostnad, felströmmensstorlek och elkvalitet. Resultatet från den insamlade informationen tyder på relativt små skillnader mellan kopplingsarterna, YNd-kopplingen rekommenderas baserat på att nollföljdskomponenten är separerad mellan primär och sekundärsida, stabil nollföljdsimpedans, dess förmåga att eliminera övertoner av tredje graden samt lägre kostnad. Förhoppningsvis kommer den här rapporten vara ett hjälpsamt verktyg till kommande projekt inom vindkraftområdet.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elkraftteknik , Electric power engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index