Automatiserad mätning av friidrottsprestationer

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Automation och mekatronik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2017
Författare
Dahlstedt, Fredrik
Karlsson, Rikard
Konseleus, Johanna
Venneman, Elina
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektroteknik och elektronik , Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index