Datormodellen DAGVL-DIFF för beräkning av icke-stationära flödesförlopp i avloppssystem - En analys av stabilitet och beräkningsnoggrannhet

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
1987
Författare
Pup, Stefan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Vattenteknik , Water Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index