Coordination of robots via a wireless network

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Software Engineering (300 hp)
Publicerad
2016
Författare
Beronius, Oscar
Lundén, Emanuel
Malmquist, Marcus
Rohlin, Agnes
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektroteknik och elektronik , Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index